fbpx

Дървена стълба

0.00лв. / с вкл. ДДС

Описание

Дървените стълби са изработени от иглолистен материал Смърч.
Отговарят на изискванията за качество по БДС EN 131-2 :2010.
Притежават протоколи от изпитване от акредитирана лаборатория.

Тегло 7 кг
Размери 100 × 30 × 15 см
Височина, м

1.5, 2, 2.5, 3

Брой стъпала

5 стъпала, 6 стъпала, 7 стъпала, 8 стъпала

Дървена стълба

0.00лв. / с вкл. ДДС

Дървена стълба
Описание

Дървените стълби са изработени от иглолистен материал Смърч.
Отговарят на изискванията за качество по БДС EN 131-2 :2010.
Притежават протоколи от изпитване от акредитирана лаборатория.

Тегло 7 кг
Размери 100 × 30 × 15 см
Височина, м

1.5, 2, 2.5, 3

Брой стъпала

5 стъпала, 6 стъпала, 7 стъпала, 8 стъпала

0.00лв. / с вкл. ДДС

Дървена стълба

Дървените стълби са изработени от иглолистен материал Смърч.
Отговарят на изискванията за качество по БДС EN 131-2 :2010.
Притежават протоколи от изпитване от акредитирана лаборатория.

Тегло 7 кг
Размери 100 × 30 × 15 см
Височина, м

1.5, 2, 2.5, 3

Брой стъпала

5 стъпала, 6 стъпала, 7 стъпала, 8 стъпала