7.92лв. / с вкл. ДДС
2.16лв. / с вкл. ДДС

Строителни профили

PVC ъгъл с ръб – 2,5м Полша

0.78лв. / с вкл. ДДС

Строителни профили

Алуминиев полуъгъл – 2,5м Likov

1.26лв. / с вкл. ДДС

Строителни профили

Алуминиев полуъгъл – 2,5м Promo

1.01лв. / с вкл. ДДС
1.07лв. / с вкл. ДДС
1.64лв. / с вкл. ДДС
1.48лв. / с вкл. ДДС
1.76лв. / с вкл. ДДС
4.26лв. / с вкл. ДДС
3.00лв. / с вкл. ДДС
4.20лв. / с вкл. ДДС
7.32лв. / с вкл. ДДС
4.44лв. / с вкл. ДДС
4.56лв. / с вкл. ДДС
1.72лв. / с вкл. ДДС
2.22лв. / с вкл. ДДС

Строителни профили

Ъгъл PVC с мрежа 10х15 – 2,5 м Likov

2.28лв. / с вкл. ДДС
1.48лв. / с вкл. ДДС
1.20лв. / с вкл. ДДС
2.04лв. / с вкл. ДДС

Строителни профили

Ъгъл PVC с мрежа 8х12 – 2,5м Likov

2.18лв. / с вкл. ДДС
14.34лв. / с вкл. ДДС
5.40лв. / с вкл. ДДС

Строителни профили

Ъгъл PVC променлив – 10м CATNIC

13.74лв. / с вкл. ДДС

Строителни профили

Ъгъл алуминиев с мрежа – 2,5м

1.32лв. / с вкл. ДДС
2.58лв. / с вкл. ДДС
2.06лв. / с вкл. ДДС